Ποικιλίες Σταφυδοποιίας

vistabet and casinoin

Ποικιλίες Σταφυδοποιίας

Είναι από τις παλαιότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες στον Ελλαδικό χώρο. Ποικιλία ζωηρή πολύ παραγωγική πρώιμη ως μεσοπρώιμη. Παρουσιάζει πολύ καλή γονιμότητα στους οφθαλμούς της βάσης της κληματίδας και στο παλαιό ξύλο. Μορφώνεται σε κύπελο ή σε αμφιπλευρο γραμμικό Royat. Δέχεται κλάδεμα βραχύ ή και μακρύ στα γραμμικά σχήματα. Προσαρμόζεται σε ελαφρά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο εδάφη σε ορεινές και ημιορινές περιοχές με ήπιες διακυμάνεις της θερμοκρασίας. Για την αύξηση του μεγέθους των ραγών απαιτείται η εφαρμογή χαραγής ή η χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών ή συνδιασμός τους. Από την σταφυδοποίηση των σταφυλιών παράγεται η «μάυρη σταφίδα» ενώ προιόντα οινοποίησής της συμμετέχουν σε οίνους Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και στον ΠΟΠ Μαυροδάφνη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη 1 Επιλεγμένο Φασούλη 2 Επιλεγμένο Φασούλη 3
Είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες ποικιλιες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για λευκή αγίγαρτη ποικιλία τριπλής χρήσης. Είναι ποικιλία πολύ παραγωγική πρώιμη ως μεσοπρώιμη. Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές αλλά και σε γραμμικό. Οι πρώτοι οφθαμοί της κληματίδας είναι άγονοι, γι’ αυτό και δέχεται κλάδεμα μακρύ. Αποδίδει άριστης ποιότητας προιόντα σε εδάφη πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο με καλή δομή και ομαλή παροχή νερού στα φυτά. Η χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών, η χαραγή ή συνδυασμός τους, συνίσταται για την αύξηση του μεγέθους των ραγών και του ελέγχου της καρπόδεσης κατά την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών από την ποικιλία. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη 1 Επιλεγμένο Φασούλη 2 Επιλεγμένο Φασούλη 3 ENTAV INRA cl 919