Ελληνικές Λευκές Οινοποιήσιμες Ποικιλίες

vistabet and casinoin

Ποικιλία πιθανόν ανατολικής προέλευσης που καλλιεργείται στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στα νησιά Νάξος, Πάρος και Σαντορίνη. Είναι φυτό με μέτρια ζωηρότητα και γονιμότητα και παραγωγικό. Δέχεται κλάδεμα βραχύ (κεφαλή με δύο τρία μάτια) και μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό αμφίπλευρο Royat. Συνδυάζεται συχνά, λόγω κυρίως του αρωματικού του χαρακτήρα, με Ασύρτικο Πολλαπλασιαστικό Υλικό: Επιλεγμένο Φασούλη
Εκλεκτή ελληνική λευκή ποικιλία με κύρια κέντρα καλλιέργειας τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ποικιλία ζωηρή πολύ παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Στα παλαιά κέντρα καλλιέργειας μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές ενώ σε νέα, όπως η Χαλκιδική, σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat. Σε εδάφη μέσης γονιμότητας βαθιά με επαρκή παροχή υγρασίας στα φυτά και σε ημιορεινές περιοχές, παράγει οινικά προϊόντα ποιότητας. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Θεωρείται η πλέον ευγενής λευκή ελληνική ποικιλία, με κέντρο καλλιέργειας την Σαντορίνη. Είναι ποικιλία ζωηρή, παραγωγική. Οι οφθαλμοί της βάσης της κληματίδας δεν είναι γόνιμοι. Στους αμπελώνες της Σαντορίνης καλλιεργούνται αυτόριριζα μορφώνονται σε ένα ιδιότυπο κύπελλο (κουλούρια) με κλάδεμα καρποφορίας μακρύ ή μικτό. Σε νέα κέντρα καλλιέργειας μορφώνεται σε αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ (κεφαλή με τρεις οφθαλμούς). Πρόκειται για πολυδυναμική ποικιλία με άριστα γλευκογραφικά χαρακτηριστικά για την παραγωγή μεγάλης γκάμας οίνων. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Παλαιά γηγενής ποικιλία του κρητικού αμπελώνα με κέντρο καλλιέργειας την Κρήτη. Είναι ποικιλία ζωηρή και παραγωγική. Μορφώνεται σε κύπελλο ή αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Για τον έλεγχο της ζωηρότητας συνίσταται η αύξηση της πυκνότητας φύτευσης και το μακρύ κλάδεμα καρποφορίας. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για ίσως την πιο αξιόλογη λευκή ποικιλία του κρητικού αμπελώνα. Είναι ποικιλία μέτρια ζωηρή και μέσης παραγωγικότητας. Μορφώνεται, ανάλογα με τον τόπο καλλιέργειας, σε χαμηλό κύπελλο ή σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat. Κλαδεύεται με κλάδεμα βραχύ σε κεφάλια συνήθως των δυο ματιών. Δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα όταν καλλιεργείται σε εδάφη μέσης ή μικρής γονιμότητας, στραγγερά πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ποικιλία που καλλιεργείται σε μικρή έκταση σε αμπελώνες της Μαντινείας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.Είναι ποικιλία ζωηρή, με καλή γονιμότητα και παραγωγική. Μορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικά σχήματα ενώ δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για παλαιά ελληνική ποικιλία των Ιόνιων νήσων με κέντρο καλλιέργειας την Κεφαλλονιά, τη Ζάκυνθο και την Αχαία. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή και μέτρια παραγωγική που μορφώνεται σε κύπελλο ή αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα. Ο τυφλός οφθαλμός δεν είναι γόνιμος. Δέχεται κλάδεμα βραχύ (κεφάλια δυο τριών ματιών). Προσαρμόζεται καλύτερα σε φτωχά εδάφη μικρής υδατοχωρητικότητας. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πολύ παλαιά ποικιλία, πιθανόν ελληνικής προέλευσης που καλλιεργείται στην βαλκανική χερσόνησο. Στην Ελλάδα την συναντάμε στη Θράκη και τη Μακεδονία. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή και παραγωγική. Μορφώνεται σε κύπελλο ή αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πρέπει να καλλιεργείται σε εδάφη που μειώνουν την αυξημένη ζωηρότητα της. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για παλαιά ποικιλία του κρητικού αμπελώνα που έχει στενή συγγένεια με το Αθήρι. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή και πολύ παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Μορφώνεται σε κύπελλο ή αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Παράγει ποιοτικά προϊόντα όταν καλλιεργείται σε εδαφοκλιματικές συνθήκες που συγκρατούν την ζωηρότητα αλλά εφοδιάζουν τα φυτά με επαρκείς ποσότητες νερού στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για παλαιά ποικιλία της Κέρκυρας. Είναι φυτό ζωηρό, γόνιμο και παραγωγικό. Μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πολύ σημαντική λευκή ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας το νομό Λακωνίας. Πρόκειται για ποικιλία μέτριας ζωηρότητας και ευρωστίας με συχνά σχετικά χαμηλή γονιμότητα των οφθαλμών της βάσης της κληματίδας, Μορφώνεται σε κύπελλο και αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα ενώ δέχεται κλάδεμα βραχύ (κεφάλια δύο τριών ματιών). Αποδίδει καλύτερα σε μέτριας γονιμότητας εδάφη ημιορεινών περιοχών. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Παλαιά ελληνική ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας την Πελοπόννησο (Αχαία). Πρόκειται για ποικιλία πολύ ζωηρή και πολύ παραγωγική, Ο τυφλός οφθαλμός είναι συνήθως γόνιμος.Μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό σχήμα και δέχεται κλάδεμα καρποφορίας βραχύ. Παράγει οινικά προϊόντα ποιότητας σε εδάφη μέσης σύστασης καλά αεριζόμενα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αξιόλογη λευκή ποικιλία, με αρωματικό πλούτο που η καλλιέργειά της βαίνει αύξουσα τα τελευταία χρόνια σε όλη την χώρα. Είναι ποικιλία ζωηρή, παραγωγική που μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Για να αναπτύξει στο μέγιστο τον αρωματικό της πλούτο πρέπει να καλλιεργηθεί σε μέσης γονιμότητας με επαρκή εδαφική υγρασία εδάφη σε λοφώδεις δροσερές θέσεις. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αξιόλογη λευκή ποικιλία με κέντρα καλλιέργειας τις Κυκλάδες (Πάρος) και τους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας. Είναι ποικιλία κανονικής ζωηρότητας και παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκιμεί σε μέσης σύστασης και γονιμότητας εδάφη σε δροσερές θέσεις. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για μοσχάτη ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας την Κεφαλλονιά. Είναι ποικιλία μέσης ζωηρότητας και παραγωγική. Μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι μία πολύ παλαιά ποικιλία που καλλιεργείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για ποικιλία τριπλής χρήσης, μοσχάτη, πολύ ζωηρή και παραγωγική. Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό (μονόπλευρο ή αμφίπλευρο ) Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Προσαρμόζεται και παράγει ποιοτικά προϊόντα σε θερμές και ξηρές περιοχές όπου ελέγχονται καλύτερα και φαινόμενα ανθόρροιας που παρουσιάζει εξαιτίας της υψηλής της ζωηρότητας, Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Μία από τις σημαντικές λευκές ποικιλίες με κέντρα καλλιέργειας την Σάμο και την Αχαία. Είναι ποικιλία πρώιμη, μέτριας ζωηρότητας και παραγωγικότητας. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό (μονόπλευρο ή αμφίπλευρο ) Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για ποικιλία μικρασιατικής προέλευσης με κέντρο καλλιέργειας την περιοχή του Τυρνάβου. Είναι ποικιλία ζωηρή παραγωγική με ορθόκλαδη βλάστηση.Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό (μονόπλευρο ή αμφίπλευρο ) Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για παλαιά αυτόχθονη ποικιλία της Ηπείρου με κέντρο καλλιέργειας την αμπελουργική ζώνη της Ζίτσας. Είναι ποικιλία εξαιρετικά εύρωστη και παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκιμεί σε ελαφρά χαλικώδη εδάφη ημιορεινών περιοχών. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ποικιλία του Κυκλαδίτικου αμπελώνα που τη συναντάμε κυρίως στη Σαντορίνη. Πρόκειται για πολύ ζωηρή και παραγωγική ποικιλία Μορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικόRoyat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Παλαιά λευκή ποικιλία του κρητικού αμπελώνα. Είναι ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική. Μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ.Ευδοκιμεί και δίνει ποιοτικά οινικά προϊόντα σε ημιορεινές περιοχές σε μέσης γονιμότητας εδάφη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πολύ παλαιά γηγενής ποικιλία των Κυκλάδων. Είναι ζωηρή και παραγωγική ποικιλία Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές ή γραμμικό και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκιμεί σε εδαφοκλιματικές συνθήκες που ελέγχουν τη ζωηρότητα της. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Παλαιά πιθανότατα γηγενής ποικιλία των νησιών του Ιονίου με κύριο κέντρο καλλιέργειας την Κεφαλλονιά. Πρόκειται για ποικιλία ζωηρή εύρωστη και παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος.Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Δίνει οινικά προϊόντα ποιότητας όταν καλλιεργείται σε εδάφη ξηρά φτωχά και θερμά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι η πλέον διαδεδομένη λευκή ελληνική ποικιλία, με κύρια κέντρα καλλιέργειας την Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια. Ποικιλία μέτρια ζωηρή, πολύ παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε χαμηλό κύπελλο ενώ σε νέους σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat. Δέχεται κλάδεμα βραχύ. Σε εδάφη ξηρά, φτωχά σε ημιορεινούς και ορεινούς αμπελώνες παράγει οινικά προϊόντα ποιότητας . Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πολύ παλαιά ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας την Αργολίδα και την Κορινθία. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή, παραγωγική με ορθόκλαδη βλάστηση. Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό (μονόπλευρο ή αμφίπλευρο ) Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ποικιλία Αιγυπτιακής προέλευσης που καλλιεργείται σε ολόκληρη την βαλκανική χερσόνησο. Είναι ποικιλία ζωηρή, μέτρια παραγωγική και μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό Royat αλλά και Guyot. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη