Επιτραπέζιες Λευκές Ποικιλίες

vistabet and casinoin

Αγίγαρτη ποικιλία που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Davis στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για ποικιλία ζωηρή παραγωγική που μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ (2-4 μάτια) ή μακρό (αμολυτές). Ευδοκιμεί σε ελαφρά μέσης σύστασης εδάφη. Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο και τη μικρορραγία. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι λευκή αγίγαρτη πρώιμη επιτραπέζια πρώιμη ποικιλία. Πρόκειται για ποικιλία πολύ ζωηρή και παραγωγική. Μορφώνεται σε αμφίπλευρα γραμμικά σχήματα και επιδέχεται κλάδεμα μακρύ. Προσαρμόζεται σε εδάφη μέσης σύστασης, γόνιμα , θερμών περιοχών με μεγάλη ηλιοφάνεια και ευνοϊκές συνθήκες κατά την περίοδο της άνθησης. Παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στην συντήρηση και στην μεταφορά. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για εγγίγαρτη λευκή επιτραπέζια ποικιλία. Είναι ποικιλία ζωηρή πολύ παραγωγική και πρώιμη. Μορφώνεται σε αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Προσαρμόζεται σε εδάφη μέσης σύστασης τα οποία συγκρατούν ικανοποιητική εδαφική υγρασία. Παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στην συντήρηση και τη μεταφορά εφόσον τρυγηθεί στην κατάλληλη τεχνολογική ωριμότητα. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες ποικιλιες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για λευκή αγίγαρτη ποικιλία τριπλής χρήσης. Είναι ποικιλία πολύ παραγωγική πρώιμη ως μεσοπρώιμη. Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές αλλά και σε γραμμικό. Οι πρώτοι οφθαμοί της κληματίδας είναι άγονοι, γι’ αυτό και δέχεται κλάδεμα μακρύ. Αποδίδει άριστης ποιότητας προιόντα σε εδάφη πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο με καλή δομή και ομαλή παροχή νερού στα φυτά. Η χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών, η χαραγή ή συνδυασμός τους, συνίσταται για την αύξηση του μεγέθους των ραγών και του ελέγχου της καρπόδεσης κατά την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών από την ποικιλία. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη 1 Επιλεγμένο Φασούλη 2 Επιλεγμένο Φασούλη 3 ENTAV INRA cl 919
Είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες ποικιλιες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για λευκή αγίγαρτη ποικιλία τριπλής χρήσης. Είναι ποικιλία πολύ παραγωγική πρώιμη ως μεσοπρώιμη. Μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές αλλά και σε γραμμικό. Οι πρώτοι οφθαλμοί της κληματίδας είναι άγονοι, γι’ αυτό και δέχεται κλάδεμα μακρύ. Αποδίδει άριστης ποιότητας προϊόντα σε εδάφη πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο με καλή δομή και ομαλή παροχή νερού στα φυτά. Η χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών, η χαραγή ή συνδυασμός τους, συνίσταται για την αύξηση του μεγέθους των ραγών και του ελέγχου της καρπόδεσης κατά την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών από την ποικιλία. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αγίγαρτη ποικιλία που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Davis στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για ποικιλία ζωηρή έως πολύ ζωηρή και παραγωγική που μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα στον απορραγισμό κατά την μεταφορά και πολύ ευαίσθητα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πολύ σημαντική και διαδεδομένη εγγίγαρτη επιτραπέζια ποικιλία με κύρια κέντρα καλλιέργειας την Μακεδονία και την Κρήτη. Πρόκειται για ποικιλία μεγάλης ζωηρότητας και ευρωστίας, πολύ παραγωγική μεσόψιμη. Μορφώνεται σε κύπελλο, γραμμικό και κρεβατίνα ανάλογα με τις εδαφοκληματικές και οικονομικές συνθήκες Δέχεται κλάδεμα βραχύ (αμφίπλευρο Royat), μακρύ ή μικτό (κρεβατίνα). Ευδοκιμεί σε δροσερά μέσης σύστασης βαθιά ασβεστολιθικά εδάφη. Σε τέτοια εδάφη σε επικλινείς λοφώδεις περιοχές παράγει εξαιρετικής ποιότητας σταφυλική παραγωγή. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη ENTAV-INRA cl 966
Ποικιλία Αιγυπτιακής προέλευσης διπλής χρήσης που καλλιεργείται σε ολόκληρη την βαλκανική χερσόνησο. Είναι ποικιλία ζωηρή, μέτρια παραγωγική και μορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και γραμμικό Royat αλλά και Guyot. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για εγγίγαρτη ποικιλία που καλλιεργείται διάσπαρτη στην Αττική και Πελοπόννησο.
Αγίγαρτη ποικιλία που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Davis στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για ποικιλία μέσης ζωηρότητας πολύ παραγωγική. Μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ ή μακρό. Παρουσιάζει ευαισθησία στην ανθόρροια και γι' αυτό θα πρέπει να καλλιεργείται σε μέσης γονιμότητας εδάφη σε συνδυασμό με το κατάλληλο υποκείμενο. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για εγγίγαρτη ποικιλία αμερικανικής προέλευσης. Είναι φυτό πολύ ζωηρό και για να είναι παραγωγική πρέπει να δέχεται κλάδεμα μακρύ (αμολυτές 12-15 ματιών). Μορφώνεται σε κρεβατίνα και γραμμικά σχήματα και είναι σχετικά ευαίσθητη στο άμεσο ηλιακό φως. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Λευκά επιτραπέζια ποικιλία εγγίγαρτη μέσης περιόδου ωρίμασης. Είναι ποικιλία ζωηρή και παραγωγική. Μορφώνεται σε σχήμα αμφίπλευρο γραμμικό και δέχεται κλάδεμα μακρύ. Προσαρμόζεται σε εδάφη βαθιά γόνιμα και είναι ευαίσθητη στην ξηρασία. Παρουσιάζει καλή αντοχή στην συντήρηση αλλά είναι αρκετά ευαίσθητη στην διατήρηση πάνω στα πρέμνα μετά την πλήρη ωρίμανση. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη ENTAV-INRA cl 307
Πρόκειται για ποικιλία ντόπια με κέντρο καλλιέργειας την Έδεσσα και την Αλμωπία. Είναι φυτό ζωηρό και πολύ παραγωγικό. Διαμορφώνεται σε κρεβατίνα και γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα μικτό ή βραχύ. Ευδοκιμεί σε γόνιμα δροσερά εδάφη. Έχει καλή αντοχή στη συντήρηση και τις μεταφορές Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη