Το Φυτωριο

vistabet and casinoin

Tο Φυτώριo μας είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ποιοτικού πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου από το 1981. Στόχος μας είναι η διάθεση στους αμπελουργούς επιλεγμένου και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου, απαλλαγμένου από φυτοπαθογόνα, για την επιτυχή εγκατάσταση αμπελώνων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έχουμε εγκαταστήσει πιστοποιημένες μητρικές φυτείες για την παραγωγή των υποκειμένων και εμβολίων των επιθυμητών ξενικών και σύντομα και ελληνικών ποικιλιών αμπέλου. Επιπλέον εφαρμόζουμε διαδικασία παραγωγής με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά στην καθαριότητα των εγκαταστάσεων και στη φυτουγειονομική προστασία του φυτωριακού υλικού, που φτάνει μέχρι την παράδοση των φυτωρίων στον αμπελουργό