Επιτραπέζιες Ερυθρές & Μαύρες Ποικιλίες

vistabet and casinoin

Είναι ερυθρή αγίγαρτη ποικιλία, μέτριας ζωηρότητας, πρώιμη και παραγωγική. Μορφώνεται σε αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα και κλαδεύεται με βραχύ κλάδεμα. Συμπεριφέρεται πολύ καλά και αποδίδει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά σε μέσης σύστασης αλλά και ελαφρά εδάφη. Παρουσιάζει ευαισθησία στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.Για την αύξηση του μεγέθους των ραγών είναι απαραίτητη η χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών ή η εφαρμογή χαραγής. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρώιμη ερυθρή εγγίγαρτη ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική. Μορφώνεται σε αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Προσαρμόζεται σε εδάφη βαθιά γόνιμα σε περιοχές και θέσεις που ευνοούν την πρωιμότητα. Επιδέχεται συντήρηση σε ψυκτικούς θαλάμους και αντέχει στη μεταφορά. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη ENTAV-INRA cl 80
Πολυκλωνική ποικιλία διπλής χρήσης ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ποικιλία ζωηρή παραγωγική που μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκιμεί σε εδάφη δροσερά γόνιμα θερμών περιοχών. Παρουσιάζει μέτρια συμπεριφορά ως προς την συντήρηση. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη ENTAV-INRA cl 202
Πρόκειται για μαύρη ποικιλία που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών. Είναι ποικιλία ζωηρή παραγωγική που μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Είναι ανθεκτική στο βοτρύτη και στις μεταφορές. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Μαύρη εγγίγαρτη ποικιλία άγνωστης προέλευσης . Είναι ποικιλία ζωηρή, πολύ παραγωγική με κρεμοκλαδή ανάπτυξη. Μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ ή μακρύ. Παρουσιάζει ευαισθησία στην ανθόρροια και έχει μεγάλες αντοχές στη συντήρηση στο ψυγείο και κατά τις μεταφορές. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για μαύρη αγίγαρτη ποικιλία που δημιουργήθηκε στο Fresno της Καλιφόρνιας. Είναι ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική. Μορφώνεται σε εκτεταμένα γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Είναι επιδεκτική στη συντήρηση στο ψυγείο. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Εγγίγαρτη κόκκινη ποικιλία που καλλιεργείται σε ολόκληρο τον κόσμο.Είναι ποικιλία μέσης ζωηρότητας πολύ μεγάλης παραγωγικότητας. Μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και κρεβατίνα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Είναι σχετικά ευαίσθητη στο άμεσο ηλιακό φως. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για παλαιά ελληνική εγγίγαρτη επιτραπέζια ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας τον νομό Κορινθίας. Είναι ποικιλία όψιμη, πολύ ζωηρή και παραγωγική. Μορφώνεται σε υψίκορμο κύπελλο και υψίκορμα γραμμικά σχήματα ή και κρεβατίνα. Δέχεται κλάδεμα βραχύ και ευδοκιμεί σε εδάφη γόνιμα βαθιά με αρκετή υγρασία. Δεν επιδέχεται μακρόχρονη συντήρηση με ψύξη και μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αγίγαρτη, έγχρωμη όψιμη ποικιλία. Είναι πολύ ζωηρή μετρίως παραγωγική. Μορφώνεται σε γραμμικά σχήματα και δέχεται κλάδεμα καρποφορίας μακρύ (πάνω από 6 αμολυτές) αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δίνει ικανοποιητική παραγωγή και με βραχύ. Προσαρμόζεται σε εδάφη μέσης σύστασης και γονιμότητας. Παρουσιάζει προβλήματα γονιμότητας οφθαλμών και ποιότητας σταφυλικής παραγωγής σε καλλιεργητικές συνθήκες που αυξάνουν την ήδη μεγάλη ζωηρότητα της ποικιλίας. Παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά στη συντήρηση και στη μεταφορά ενώ τα σταφύλια διατηρούνται επί των πρέμνων για μακρύ χρονικό διάστημα χωρίς προβλήματα. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για γηγενή ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα κέντρο καλλιέργειας το νομό Αχαΐας. Είναι ποικιλία ζωηρή πολύ παραγωγική και όψιμη έως πολύ όψιμη. Μορφώνεται σε υψίκορμο κύπελλο και κρεβατίνα. Δέχεται κλάδεμα βραχύ, μακρύ ή μικτό. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά ελαφρά με καλή υδατοχωριτικότητα και ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και ηλιοφάνειας το φθινόπωρο κατά την ωρίμανση. Είναι ποικιλία διπλής χρήσης (επιτραπέζια κατανάλωση και οινοποίηση). Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη