Ελληνικές Ερυθρές Οινοποιήσιμες Ποικιλίες

vistabet and casinoin

Είναι μία από τις ευγενέστερες ερυθρές ελληνικές ποικιλίες με κέντρο καλλιέργειας την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας. Ποικιλία μετρίως ζωηρή έως ζωηρή, εύρωστη, όψιμης ωρίμανσης και παραγωγική. Σε παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε κύπελλο με 3-5 βραχίονες και δέχεται βραχύ κλάδεμα. Σε νέους αμπελώνες μορφώνεται σε αμφίπλευρο Royat με 6-8 παραγωγικές μονάδες και κλάδεμα βραχύ ή τελευταία σε μονόπλευρο ή αμφίπλευρο Guyot. Δίνει υψηλής ποιότητας αμπελοοινικά προϊόντα, σε λοφώδεις περιοχές με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα, σε χαλικώδη, μέσης σύστασης και γονιμότητας εδάφη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Παλαιά ερυθρή ποικιλία της Δυτικής Ελλάδας με κέντρα καλλιέργειας την Αχαία, την Ηλεία, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά. Πρόκειται για ζωηρή παραγωγική ποικιλία που μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό αμφίπλευρο σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Δίνει οινικά προϊόντα ποιότητας όταν καλλιεργείται σε εδάφη μέσης σύστασης και γονιμότητας. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ιταλικής προέλευσης ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας τη Λευκάδα. Πρόκειται για ποικιλία πολύ ζωηρή εύρωστη και παραγωγική. Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Λευκάδας μορφώνεται σε χαμηλό κύπελλο και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Δίνει οινικά προϊόντα ποιότητας σε άγονα φτωχά και πετρώδη εδάφη όπου ελέγχεται η ζωηρότητα της Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ποικιλία που καλλιεργείται διάσπαρτη στην Κρήτη , Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Αχαία και Μεσσηνία αλλά και στις κυκλάδες. Είναι ποικιλία ζωηρή παραγωγική που διαμορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Δεν πρέπει να καλλιεργείται σε γόνιμα εδάφη και είναι σκόπιμο να αποφεύγονται καλλιεργητικές επεμβάσεις που ενισχύουν τη ζωηρότητα γιατί παρουσιάζει έντονη ανθόρροια. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται στη Μεσσηνία και τα Κύθηρα. Είναι ζωηρή γόνιμη και παραγωγική ποικιλία, ευαίσθητη στην ξηρασία και το μολυσματικό εκφυλισμό. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι η πιο σπουδαία ερυθρή ποικιλία της Κρήτης. Πρόκειται για ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Τα τελευταία χρόνια μορφώνεται σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat. Ευδοκιμεί σε επικλινή φτωχά εδάφη ημιορεινών περιοχών. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πολύ παλαιά κρητική ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας την Κρήτη. Ποικιλία πολύ ζωηρή και παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Στα νέα αμπέλια μορφώνεται σε χαμηλό αμφίπλευρο Royat. Ευδοκιμεί σε ξηρά, φτωχά εδάφη και δίνει πολύ καλά αποτελέσματα με τη συνοινοποίηση με τις ποικιλίες Δαφνί, Βιλάνα και Θραψαθήρι. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αρχαία ελληνική ποικιλία με κέντρα καλλιέργειας την Λήμνο και τη Θεσσαλία. Ποικιλία μέτριας ζωηρότητας και παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Μορφώνεται σε κύπελλο ή γραμμικό Royat και δίνει υψηλής ποιότητας οίνους καλλιεργούμενη σε ξηρά, φτωχά, χαλικώδη εδάφη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αξιόλογη ερυθρή ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας την Θεσσαλία. Είναι ποικιλία ζωηρή και παραγωγική. Συνήθως μορφώνεται σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Δίνει υψηλής ποιότητας οινικά προϊόντα όταν καλλιεργείται σε ελαφρά, φτωχά χαμηλής γονιμότητας εδάφη με επαρκή παροχή εδαφικής υγρασίας. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Είναι από τις πλέον βαθύχρωμες ελληνικές ποικιλίες με κύρια κέντρα καλλιέργειας την Πάρο και την Κρήτη. Ποικιλία μεγάλης ζωηρότητας και παραγωγική. Οι οφθαλμοί της βάσης της κληματίδας δεν είναι πάντα γόνιμοι. Τα τελευταία χρόνια μορφώνεται σε σχήμα αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Δίνει πολύ καλής ποιότητας οινικά προϊόντα σε φτωχά ξηρά εδάφη θερμών περιοχών. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Εκλεκτή ελληνική ερυθρή ποικιλία με κέντρα καλλιέργειας τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και τα Ιόνια νησιά. Ποικιλία ζωηρή ως πολύ ζωηρή, μέτρια παραγωγική. Ο τυφλός οφθαλμός είναι γόνιμος. Στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε κύπελλο ενώ σε νέους σε αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Σε δροσερά καλώς αποστραγγιζόμενα μέσης γονιμότητας εδάφη, δίνει άριστης ποιότητας οινικά προϊόντα. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλογή Φασούλη
Ποικιλία που καλλιεργείται στις Κυκλάδες και την Αργολίδα σε μικρή έκταση.Είναι ζωηρή γόνιμη και παραγωγική ποικιλία, ευαίσθητη στην ξηρασία Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Άγνωστης προέλευσης εκλεκτή κυκλαδίτικη ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας τη Σαντορίνη. Πρόκειται για ποικιλία κανονικής ζωηρότητας, και μετρίως παραγωγικής. Μορφώνεται σε χαμηλό κύπελλο και δέχεται κλάδεμα βραχύ, Σε νέους αμπελώνες μορφώνεται πλέον και σε σχήμα γραμμικό Royat. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επέκταση της καλλιέργειας της στη Μακεδονία αλλά άλλες αμπελουργικές περιοχές. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ερυθρή ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας την Θράκη. Είναι ερυθρή ποικιλία ζωηρή μέσης παραγωγικότητας. Μορφώνεται σε κύπελλο ή αμφίπλευρο γραμμικό και δέχεται κλάδεμα βραχύ, Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ελληνικές ποικιλίες με κέντρο καλλιέργειας το νομό Αρκαδίας. Είναι η μοναδική ελληνική μοσχάτη ερυθρή ποικιλία. Ποικιλία πολύ ζωηρή και παραγωγική. Στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε κύπελλο ενώ σε νέους σε αμφίπλευρο Royat. Το κλάδεμα καρποφορίας είναι βραχύ.Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά μέσης γονιμότητας που συγκρατούν και αποδίδουν το απαραίτητο νερό στα φυτά στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξής τους. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται στη Βοιωτία, Φωκίδα και διάσπαρτη στην Αττική. Είναι ζωηρή παραγωγική ποικιλία που μορφώνεται σε κύπελλο και γραμμικό σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ανθεκτική στην ξηρασία και σχετικά ευαίσθητη στο βοτρύτη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για ποικιλία που καλλιεργείται διάσπαρτα στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας και Αχαΐας. Είναι ζωηρή γόνιμη και παραγωγική ποικιλία, ευαίσθητη στην ξηρασία. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Παλαιά ποικιλία της Μακεδονίας με κέντρο καλλιέργειας τη Γουμένισσα. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή εύρωστη και παραγωγική. Στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε κύπελλο ενώ σε νέους σε αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκιμεί σε ασβεστώδη μέτριας γονιμότητας στραγγερά εδάφη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Η ευγενέστερη ποικιλία του αμπελώνα της Βόρειας Ελλάδας με κύρια κέντρα καλλιέργειας τις περιοχές της Νάουσας, Γουμένισας του Αμυνταίου και της Ραψάνης. Είναι ποικιλία πολύ ζωηρή, εύρωστη, πολύ παραγωγική, ορθόκλαδης βλάστησης. Μορφώνεται σε αμφίπλευρο Royat και δέχεται βραχύ κλάδεμα. Ευδοκιμεί σε ελαφρά, μέσης σύστασης εδάφη καλώς αποστραγγιζόμενα. Είναι ευαίσθητη στην ξηρασία και συχνά παρατηρείται απώλεια παραγωγής λόγω θραύσης των ποδίσκων σε ανεμόπληκτες περιοχές. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Ποικιλία της ανατολικής Θράκης με κέντρο καλλιέργειας την Θράκη και τη Μακεδονία. Είναι ποικιλία ζωηρή και παραγωγική ορθόκλαδη και ευαίσθητη στο βοτρύτη. Μορφώνεται συνήθως σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat σχήμα και δέχεται κλάδεμα βραχύ, Ευδοκιμεί σε επικλινή στραγγερά εδάφη. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη ποικιλία του ελληνικού αμπελώνα. Ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική. Στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε κύπελλο ενώ σε νέους, σε γραμμικό αμφίπλευρο Royat. Δέχεται κλάδεμα βραχύ. Ευδοκιμεί σε εδάφη γόνιμα δροσερά, αργιλοασβεστώδη. Σε ημιορεινές ή ορεινές περιοχές, σε μέσης γονιμότητας εδάφη είναι δυνατόν να παραχθούν οίνοι υψηλής ποιότητας σκέτο Ροδίτη ή συνοινοποίηση του με άλλες ποικιλίες. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη 1 (Κόκκινος) Επιλεγμένο Φασούλη 2 (Πράσινος)
Άγνωστης προέλευσης ποικιλία με κέντρο καλλιέργειας το νομό Χανίων. Είναι ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική.Ο τυφλός οφθαλμός είναι συνήθως γόνιμος.Στους παλαιούς αμπελώνες μορφώνεται σε κύπελλο ενώ σε νέους σε αμφίπλευρο Royat και δέχεται κλάδεμα βραχύ.Όταν καλλιεργείται σε φτωχά ξηρά πετρώδη εδάφη δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη
Πρόκειται για ποικιλία ευρέως διαδεδομένη στην ανατολική Μεσόγειο με κύριο κέντρο καλλιέργειας στην Ελλάδα την Ικαρία. Είναι μέτρια ζωηρή γόνιμη και παραγωγική. Ανάλογα με τις συνθήκες, μορφώνεται σε χαμηλόκορμο κύπελλο ή γραμμικό σχήμα ενώ δέχεται κλάδεμα βραχύ. Πολλαπλασιαστικό υλικό : Επιλεγμένο Φασούλη