Εγκατάσταση Αμπελώνα

vistabet and casinoin

Εγκατάσταση Αμπελώνα

Αναλάμβάνουμε την εγκατάσταση αμπελώνα για λογαριασμό των πελατών μας. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την προετοιμασία του αγρού προς φύτευση, τις απαραίτητες αναλύσεις εδάφους, την επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών ποικιλιών / κλώνων – υποκειμένων, τη βασική λίπανση, την φύτευση και υποστύλωση του νεοσύστατου αμπελώνα.