Μαζική – Κλωνική Επιλογή

vistabet and casinoin

Μαζική – Κλωνική Επιλογή

Το επιλεγμένο γενετικό υλικό, για δεδομένη ποικιλία, είναι η βάση της επιτυχημένης αμπελουργίας. Το φυτώριο μας διεξάγει Μαζική & Κλωνική Επιλογή σε ποικιλίες αμπέλου με στόχο την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτήρων των σταφυλιών και την διαφοροποίηση και διακριτότητα του χαρακτήρα των παραγόμενων οίνων, όταν πρόκειται για οινοποιήσιμες ποικιλίες. Οι επιλογές αυτές διεξάγονται με σκοπό την επίτευξη τριών στόχων
  • Να προσφέρουν πολλαπλασιαστικό υλικό με την απαραίτητη γενετική ετερογένεια
  • Να βελτιώσουν την ποιότητα της παραγωγής
  • Να εξασφαλίσουν την φυτουγειονομική ποιότητα.
Μαζική επιλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τους στόχους του κάθε αμπελουργού-οινοποιού όταν αυτός το ζητήσει, στον δικό του αμπελώνα. Τα στάδια εφαρμογής της επιλογής περιλαμβάνουν
  • Την επιλογή των αμπελοτεμαχίων επιλογής με κριτήρια την ταυτότητα, την ηλικία, την προέλευση και την φυτουγειονομική κατάσταση.
  • Την επισήμανση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υποψήφιων πρέμνων
  • Την πραγματοποίηση των απαραίτητων φυτουγειονομικών ελέγχων
  • Τον πολλάπλασιασμό του επιλεγμένου πολλαπλασιαστικού υλικού για την δημιουργία νέου βελτιωμένου αμπελώνα.
Παράλληλα στα Φυτώρια Αμπέλου Φασούλη βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μια δεκαετία, διαδικασία κλωνικής επιλογής με τελικό στόχο την παραγωγή ποιοτικών κλώνων για τις σημαντικότερες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου.