Μοσχεύματα ριζοβολίας

vistabet and casinoin

Μοσχεύματα ριζοβολίας

Τα μοσχεύματα ριζοβολίας είναι μοσχεύματα υποκειμένων που παράγονται από τις πιστοποιημένες μητρικές φυτείες υποκειμένων του Φυτωρίου και διατίθενται στο επιθημητό μήκος για την δημιουργία έρριζων μοσχευμάτων υποκειμένων