Εμβολιάσιμα μοσχεύματα

vistabet and casinoin

Εμβολιάσιμα μοσχεύματα

Τα μοσχεύματα αυτά παράγονται από τις μητρικές φυτείας υποκειμένων του Φυτωρίου και διατίθενται στο επιθημητό μήκος, έτοιμα για εμβολιασμό.