Έρριζα μοσχεύματα υποκειμένων

vistabet and casinoin

Έρριζα μοσχεύματα υποκειμένων

Πρόκειται για έρριζα φυτά του επυθυμητού υποκειμένου που έχουν αναπτυχθεί για ένα έτος στο φυτώριο σε ελεγμένο έδαφος. Το ριζικό τους σύστημα είναι καλά αναπτυγμένο και οι ρίζες τους σωστά κατανεμημένες.